Chestionar privind percepția cetățenilor din județul Satu Mare privind aspecte legate de corupție

Recesamantul populatiei si locuintelor

Elaborarea studiului privind starea generala de sanatate a locuitorilorProiect finantat in cadrul Programului Interreg V-A
Romania-Ungaria
2014-2020
ROHU392

Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

RGA 2020

SIPOCA 35

legislatie.just.ro


Online

Oldalainkat 65 vendég és 0 tag böngészi

Hasznos linkek

www.huro-cbc.eu

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Domahidi Kraszna Közösségi Egyesület Web-oldala

Statistici/Statisztikák

Látogatók
1
Cikkek
206
Cikkmegtekintések találatai
537530
Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

A polgármester üzenete a lakosság részére!

Primar David Gheorghe„Hazánk Európai Unióba történő integrációja következtében, Románia vidéki közösségei számára saját jövőbeni fejlődésükre vonatkozó stratégiai szemlélet kialakítása és terjesztése válik szükségessé. Egy ilyen látásmód hiánya kaotikus közigazgatási tevékenységhez vezethet, melynek során lehetőségek vesznek el és irracionálisan használnak fel értékes erőforrásokat. A hatékonyság érdekében viszont, a közigazgatás szintjén a stratégiai tervezést olyan menedzsment gyakorlásával kell összekötni, mely képes felismerni az adódó lehetőségeket és élni is ezekkel a közösség érdekében. Eszerint a helyi közösség életminőségének javítása a község jövőbeni fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele, az eredményes közigazgatás pedig Majtény község fenntartható fejlődésének lényeges feltétele.” Polgármester, David Gheorghe

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Üdvözöljük a Majtény község Polgármesteri Hivatal weboldalán

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr.6376/20.10.2022

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de 26.10.2022, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr.44/19.10.2022 privind însuşirea documentaţiei tehnico - cadastrale în vederea primei inscrieri si atestarea apartentei la domeniul privat al Comunei Moftin a imobilului , teren situat în extravilanul Comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  2. Proiect de hotarare nr.45/19.10.2022 privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  3. Proiect de hotarare nr.46/19.10.2022 privind alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2022, la capitolul 6706 – Servicii religioase. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  4. Proiect de hotarare nr.47/19.10.2022 privind acordarea sprijinului financiar pentru activitati sportive si alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2022. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  5. Proiect de hotarare nr.48/20.10.2022 privind aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului "Realizarea unei piste de biciclete din localitatea Moftinu Mic in localitatea Moftinu Mare, Comuna Moftin, Judetul Satu Mare " în cadrul Programului privind realizarea pistelor pentru biciclete, respectiv a Devizului General aferent investiției. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  6. Proiect de hotarare nr.49/20.10.2022 privind aprobarea preluării in inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Comunei Moftin a investitiilor efectuate din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) si predarea acestora catre SC APASERV SATU MARE SA in baza contractului de delegare nr. 12313/19.11.2009. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.

  7. Proiect de hotarare nr.51/20.10.2022 privind aprobarea Devizului general estimativ actualizat al obiectivului de investitie : „MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”.

  8. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 48/2022, PH nr.51/2022

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 46/2022, PH nr. 47/2022

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 44/2022, PH nr. 45/2022 PH nr. 49/2022

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 20.10.2022

PRIMAR,

DAVID GHEORGHE

Disclaimer


Jelen web oldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Majteny Polgármesteri Hivatal

Köszönjük hogy meglátogatta a www.primariamoftin.ro honlapunkat és reméljük, hogy az itt talált információkat hasznosnak tartja. Kérjük böngészéshez használja a menüt, tájékozódáshoz az oldaltérképet és ne habozzon kapcsolatba lépni velünk online vagy telefonon. Kellemes böngészést kívánunk!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116