Recesamantul populatiei si locuintelor

Elaborarea studiului privind starea generala de sanatate a locuitorilorProiect finantat in cadrul Programului Interreg V-A
Romania-Ungaria
2014-2020
ROHU392

Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

RGA 2020

SIPOCA 35

legislatie.just.ro


Online

Oldalainkat 154 vendég és 0 tag böngészi

Hasznos linkek

www.huro-cbc.eu

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Domahidi Kraszna Közösségi Egyesület Web-oldala

Statistici/Statisztikák

Látogatók
1
Cikkek
181
Cikkmegtekintések találatai
460591


Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

A polgármester üzenete a lakosság részére!

Primar David Gheorghe„Hazánk Európai Unióba történő integrációja következtében, Románia vidéki közösségei számára saját jövőbeni fejlődésükre vonatkozó stratégiai szemlélet kialakítása és terjesztése válik szükségessé. Egy ilyen látásmód hiánya kaotikus közigazgatási tevékenységhez vezethet, melynek során lehetőségek vesznek el és irracionálisan használnak fel értékes erőforrásokat. A hatékonyság érdekében viszont, a közigazgatás szintjén a stratégiai tervezést olyan menedzsment gyakorlásával kell összekötni, mely képes felismerni az adódó lehetőségeket és élni is ezekkel a közösség érdekében. Eszerint a helyi közösség életminőségének javítása a község jövőbeni fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele, az eredményes közigazgatás pedig Majtény község fenntartható fejlődésének lényeges feltétele.” Polgármester, David Gheorghe

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PUBLIC )

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PUBLIC )

1. Informaţii generale privind proprietarul: COMUNA MOFTIN, cu sediul in Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare, cod fiscal: 3897092, telefon 0261875116, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., persoana de contact - Merker Iosif

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Trei spaţii care aparţin domeniului public al Comunei Moftin, identificate astfel:
    1. Lotul I: Cabinet medicină dentară, cu suprafaţa 35,93 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr. 402, judeţul Satu Mare.
    2. Lotul II: Cabinet de ecografie cu suprafaţa 24,45 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr. 402, judeţul Satu Mare.
    3. Lotul III: Farmacie cu suprafaţa 29,46 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr. 402, judeţul Satu Mare.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 9 din data de 04.04.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
    3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se poate ridica de la sediul Comunei Moftin.
    3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Birou viceprimar, comuna Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
    3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 10 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei Moftin.
    3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.05.2022, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
    4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 06.06.2022, ora 15.00.
    4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
    4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.06.2022, ora 09.00, la sediul Comunei Moftin.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, localitatea Satu Mare, judeţul Satu Mare, tel: 0261-713650,  email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11.05.2022.

Convocator

Anunţ cu privire la procedura de licitaţie pentru INCHIRIERI spatii

Nr. 2345/13.04.2022

Anunţ

Cu privire la procedura de licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PUBLIC )


Informaţii generale privind proprietarul: COMUNA MOFTIN, cu sediul in Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare, cod fiscal: 3897092, telefon 0261875116, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., persoana de contact -Merker Iosif, viceprimarul comunei Moftin.

Anuntul de participare la licitatie a fost publicat:
• Monitorul Oficial, partea a VI-a nr.66 din data de 05.04.2022
• Ziarul national Bursa, in data de 05.04.2022
• Gazeta de Nord – Vest, in data de 05.04.2022
• Pe site -ul www.primariamoftin.ro in data de 06.04.2022
• La avizierul institutiei in data de 04.04.2022

In conditiile in care nu este clarificata destinatia spatiului scos la licitatie – LOTUL IV Farmacie cu suprafata 29,46 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr.402,
Avand in vedere prevederile art.342, cu privire la anularea procedurii de licitatie, din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, actualizat,

UAT Comuna Moftin, decide ANULAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU LOTUL IV - Farmacie cu suprafata 29,46 mp, în cadrul Centrului medical rural din localitatea Moftinu Mic, nr.402, FIIND IMPOSIBILA INCHEIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE.

Pentru celelalte LOTURI (I, II, III, V, VI) procedura de licitatie se va desfasura conform documentatiei aprobate prin HCL Moftin nr. 9/2022.

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PUBLIC)

Anunţ de participare la licitaţie pentru INCHIRIERI spatii (domeniul PUBLIC)

1. Informaţii generale privind concedentul: COMUNA MOFTIN, cu sediul in Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare,  cod fiscal: 3897092, telefon 0261875116, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., persoana de contact -Merker Iosif

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Spaţiului cu destinaţie farmacie,  în suprafaţă  de 50 mp, în incinta Dispunsarului din localitatea Moftinu Mare, proprietatea publică a Comunei Moftin. Spaţiul aparţine de domeniul public.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 , şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10 din data de 04.04.2022.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Moftin.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: viceprimarul  comunei Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 10 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Comunei Moftin.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.04.2022, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.04.2022, ora 15.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  28.04.2022, ora 09.00, la Primăria Comunei Moftin.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, localitatea Satu Mare, tel: 0261-713650,  email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.04.2022

Conferință încheiere proiect ROHU392

CONFERINȚĂ ÎNCHEIERE PROIECT

,,Răspuns integrat pentru asistență medicală în zona transfrontalieră” – ROHU392


La data de 4 martie 2022 o delegație formată din opt persoane condusă de primarul comunei Moftin, dl. Gheorghe David, a participat în Ungaria, în orașul Nyíradony, la conferința de încheiere a proiectului ROHU392 ,,Răspuns integrat pentru asistență medicală în zona transfrontalieră”, proiect finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria. Evenimentul a fost organizat de către Primăria orașului Nyíradony, în calitate de partener de proiect.
În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele proiectului de pe ambele părți ale graniței, precum și rezultatele studiului comun privind starea de sănătate a populației în zona transfrontalieră, dar și rolul și atribuiile autorității publice locale din Ungaria privind sănătatea publică. De asemenea, a fost făcută o vizită la Stația de Ambulanță a orașului Nyíradony, investiție realizată în cadrul proiectului. În cadrul vizitei au fost prezentate atribuțiile și competențele unității de ambulanță, dotările și personalul operativ și importanța înființării și funcționării unității de ambulanță în regiune.

Disclaimer


Jelen web oldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Majteny Polgármesteri Hivatal

Köszönjük hogy meglátogatta a www.primariamoftin.ro honlapunkat és reméljük, hogy az itt talált információkat hasznosnak tartja. Kérjük böngészéshez használja a menüt, tájékozódáshoz az oldaltérképet és ne habozzon kapcsolatba lépni velünk online vagy telefonon. Kellemes böngészést kívánunk!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116