CONVOCATOR

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 412

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 2811/12.06.2020

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.2, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.4, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta extraordinară, cu convocare de îndată, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 15.06.2020, ora 10,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINII DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr. 251/12.06.2020 privind aprobarea instrumentării dosarului tehnic si depunerea Cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat aferente Măsurii 15 – “Servicii de silvomediu, servicii climatic si conservarea pădurilor” , submăsura 15.1 – “Plăti pentru angajamente de silvomediu”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  2. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 251/2020

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al comunei. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 12.06.2020

PRIMAR,

DAVID GHEORGHE