Convocator

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 608

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 1542/17.03.2021

C O N V O C A T O R
In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 23.03.2021, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

  1. Depunerea jurământului de către consilierul local supleant- MERKER IOSIF, din partea FDGR, validat prin Incheierea nr. 211/24.02.2021, pronuntata de Judecatoria Carei in Dosarul nr. 466/218/2021, comunicata cu Adresa nr. 1427/12.03.2021

  2. Proiect de hotarare nr. 13/17.03.2021 de modificare a HCL nr. 57/30.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Moftin

  3. Proiect de hotarare nr. 15/17.03.2021 privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia farmacie, situat in Moftinu Mare, nr. 396, Comuna MOFTIN. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  4. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 15/2021

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr.13/2021, PH nr.14/2021, PH NR. 15/2021

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 17.03.2021