Elaborarea studiului privind starea generala de sanatate a locuitorilorProiect finantat in cadrul Programului Interreg V-A
Romania-Ungaria
2014-2020
ROHU392

Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

RGA 2020

SIPOCA 35

legislatie.just.ro


Online

Avem 51 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utilizatori
1
Articole
165
Afișări articole
395356


Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 5057/14.10.2021

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 20.10.2021, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr.47/14.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Sălii Sporturilor Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.

  2. Proiect de hotarare nr.48/14.10.2021 privind aprobarea Contului de executie, pe trimestrul III, 2021, al Bugetului local al comunei Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  3. Proiect de hotarare nr.49/14.10.2021 privind aprobarea depunerii cererii de finantare in cadrul Programului national de investitii “Anghel Saligny” pentru proiectul „MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  4. Proiect de hotarare nr.50/14.10.2021 privind aprobarea Devizului general estimativ al obiectivului de investitie:„MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  5. Proiect de hotarare nr.51/14.10.2021 privind alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2021, la capitolul 6706 – Servicii religioase. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  6. Proiect de hotarare nr.52/14.10.2021 privind acordarea sprijinului financiar pentru activitati sportive si alocarea sumelor repartizate din bugetul local al Comunei Moftin, in anul 2021. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  7. Proiect de hotarare nr.53/14.10.2021 privind aprobarea CONTRACT-CADRU VIZÂND ACOPERIREA COSTURILOR NETE PENTRU COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL, STOCAREA TEMPORARĂ, SORTAREA ȘI ÎNCREDINȚAREA ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DEȘEURILOR DE AMBALAJE LA NIVELUL UAT COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  8. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 48/2021, PH nr. 49/2021, PH nr. 50/2021, PH nr. 51/2021, PH nr. 52/2021

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 47/2021,

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 53/2021

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 14.10.2021
PRIMAR,

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116