Anunt de licitatie vanzare

Categorie: Stiri si noutati
Accesări: 504

ANUNT DE LICITATIE VANZARE

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: COMUNA MOFTIN, cu sediul in Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare, cod fiscal: 3897092, telefon 0261875116, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoana de contact -Merker Iosif

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Teren în suprafata de 1815 mp, identificat cu nr. cadastral nr. 102926, înscris în CF nr.102926 Moftin, situat în intravilanul localitatii Moftinu Mic, str. Fermei ,proprietatea privată a Comunei Moftin, categoria de folosinta curti – constructii.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 34/07.09.2021 .

3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Moftin.

3.2 Denumirea și datele de contact ale persoanei de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: viceprimarul Comunei Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei Comunei Moftin.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.12.2021, ora 15.00.

4. Informații privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 16.12.2021, ora 15.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Moftin, sat Moftinu Mic, strada Principală nr.219, judeţul Satu Mare.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 17.12.2021, ora 09.00 la Primăria Comunei Moftin

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Satu Mare, strada Mihai Viteazul nr. 8, localitatea Satu Mare, tel: 0261-713650, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..