Elaborarea studiului privind starea generala de sanatate a locuitorilorProiect finantat in cadrul Programului Interreg V-A
Romania-Ungaria
2014-2020
ROHU392

Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

RGA 2020

SIPOCA 35

legislatie.just.ro


Online

Avem 57 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utilizatori
1
Articole
171
Afișări articole
417072


Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Anunt licitatie

ConvocatorAnunt


Anunt

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 788/12.02.2021

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.2,lit.a), art. 134 alin.1 lit.a), alin.3, lit.b), alin.4, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta extraordinara, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 16.02.2021, ora 12,00 cu urmatorul proiect al :


ORDINII DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr.7/12.02.2021 prin care se ia act de demisia viceprimarului comunei Moftin, de constatare a incetării de drept mandatului de consilier local al d-lui FARCĂU IOAN si vacantarea mandatului de consilier local din partea F.D.G.R. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  2. Proiect de hotarare nr.8/12.02.2021 privind aprobarea Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, Devizul general ai obiectivului de investitie : „MODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE”. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin

  3. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 8/2021

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr.7/2021

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 12.02.2021
PRIMAR,

DAVID GHEORGHE

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116