Chestionar privind percepția cetățenilor din județul Satu Mare privind aspecte legate de corupție

Recesamantul populatiei si locuintelor

Elaborarea studiului privind starea generala de sanatate a locuitorilorProiect finantat in cadrul Programului Interreg V-A
Romania-Ungaria
2014-2020
ROHU392

Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

RGA 2020

SIPOCA 35

legislatie.just.ro


Online

Avem 179 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utilizatori
1
Articole
200
Afișări articole
524754
Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 5708/04.11.2021

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.2 lit.a), art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.3,lit.b), alin.4, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta extraordinară, cu convocare de îndată, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 05.11.2021, ora 13,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr. 63/04.11.2021 privind implementarea proiectului „AMENAJAREA UNOR DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI MOFTIN, JUDEȚUL SATU MARE – ETAPA II” si depunerii unei cereri de finantare pe Submăsura 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” COMPONENTA - INFRASTRUCTURA DE ACCES AGRICOLĂ. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  2. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 63/2021

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 04.11.2021

PRIMAR,

DAVID GHEORGHE

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 5648/02.11.2021

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.2 lit.a), art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.3,lit.b), alin.4, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta extraordinară, cu convocare de îndată, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 03.11.2021, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr. 62/02.11.2021 privind întăbularea definitivă în favoarea domeniului public al Comunei Moftin a unor drumuri. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  2. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 62/2021

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 02.11.2021

PRIMAR,

DAVID GHEORGHE

Anunt

COMUNA MOFTIN

Moftinul Mic, Strada Principala, nr. 219, Jud. Satu-Mare. Cod 447207
Tel: 0261.875.116, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ___________________________________________________________________________

Nr.5335 /25.10.2021

ANUNŢ
cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 56/25.10.2021
privind aprobarea taxelor speciale de salubrizare și a tarifelor aplicate de Serviciul Public Moftin începând cu 01.01.2022.

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre nr. 56/25.10.2021 privind aprobarea modificarii taxelor speciale de salubrizare și a tarifelor aplicate de Serviciul Public Moftin începând cu 01.01.2022şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Moftin ,în şedinţa ordinară din luna NOIEMBRIE 2021.

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria Comunei Moftin, str. Principala, nr.219, Moftinu Mic sau se vor comunica prin fax la nr. 0261-875116 sau prin e-mail, la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Proiectul de hotărâre este afişat la sediul primariei si publicat pe site-ul Primăriei Comunei Moftin .

Secretar general

Nicoleta Danciu

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr. 5382/26.10.2021

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, in CAMINUL CULTURAL din localitatea Moftinu Mic, la data de 01.11.2021, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare nr.33/18.08.2021 privind aprobarea inchirierii unui apartament in blocul de locuinte situat in Moftinu Mare, nr. 62, Comuna MOFTIN. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.

Proiect de hotarare nr.57/26.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Moftin în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct al Scolii Gimnaziale « Mihai Viteazul » Moftinu Mic. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 57/2021,

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 33/2021

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 26.10.2021 PRIMAR,

DAVID GHEORGHE

Anunt

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116