SGR - Sistemul de Garantie-Returnare


Colectare selectivaCompostCreșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

legislatie.just.ro


Online

Avem 31 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utilizatori
1
Articole
209
Afișări articole
545687
Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Consultare asupra Propunerilor preliminare plan urbanistic general al Comunei Moftin

Data anunțului : 13.01.2023
CONSULTARE ASUPRA
PROPUNERILOR PRELIMINARE
PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI MOFTIN

Iniţiator: Comuna Moftin
Elaborator: S.C. IMPACT PROIECT STUDIO S.R.L.


PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII
asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei comunei Moftin, str. Principală, nr. 219, în perioada în perioada 13.01.2023 – 28.02.2023, luni – joi între orele 8:00 – 16:00, vineri 8:00 – 14:00.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA
dezbaterea publică în scopul consultării publicului pentru identificarea intereselor mutuale din zonă, în data de 03.02.2023, ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Moftin.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului prin anunţ la sediul Primăriei comunei Moftin şi prin anunţ publicat pe pagina de internet https://primariamoftin.ro/ro/.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului – consilier superior Budai Tunde

Adresa Primăriei comunei Moftin, str. Principală, nr. 219, jud. Satu Mare, tel. 0261 875 116, fax 0261 875 116;
email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Anunt

Convocator

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN
Nr.8145/22.12.2022

C O N V O C A T O R


In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de 28.12.2022, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :


ORDINEI DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr.65/05.12.2022 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Comuna Moftin pentru anul scolar 2023-2024. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
  2. Proiect de hotarare nr.68/22.12.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Moftin pe anul 2022, rectificat. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
  3. Diverse
Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 68/2022,

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

PH nr. 65/2022

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 22.12.2022

Convocator

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI MOFTIN
Nr.7769/09.12.2022

C O N V O C A T O R


In conformitate cu prevederile art 133 alin.2 lit.a), art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.3,lit.b), alin.4, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta extraordinară, cu convocare de îndată, in sediul Primariei Comunei Moftin, localitatea Moftinu Mic, nr. 219, la data de 12.12.2022, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

1. Proiect de hotarare nr. 66/09.12.2022 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Moftin a terenului identificat prin numarul cadastral 101579, inscris în Cartea Funciara nr. 101579 Moftin. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.
2. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 66/2022,


Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 09.12.2022

Convocator

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

PRIMARIA COMUNEI MOFTIN

Nr.7306/17.11.2022

C O N V O C A T O R

In conformitate cu prevederile art 133 alin.1, art. 134 alin.1 lit.a), alin.2, alin.5 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, se convoaca Consiliul Local al Comunei Moftin in sedinta ordinara, la sediul Primariei Comunei Moftin, la data de 23.11.2022, ora 09,00 cu urmatorul proiect al :

ORDINEI DE ZI

  1. Proiect de hotarare nr.50/20.10.2022 privind aprobarea taxelor speciale de salubrizare și a tarifelor aplicate de Serviciul Public Moftin începând cu 01.01.2023. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este viceprimarul Comunei Moftin.

  2. Proiect de hotarare nr.59/15.11.2022 privind aprobarea modificării Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”, cod SMIS 123241. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  3. Proiect de hotarare nr.60/15.11.2022 privind stabilirea cuantumului taxei aplicate persoanelor fizice si juridice care utilizeaza Sala Sporturilor Moftin, aplicabile din 01.01.2023. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  4. Proiect de hotarare nr.61/15.11.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITATILOR, COMUNA MOFTIN, JUDETUL SATU MARE” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  5. Proiect de hotarare nr.62/16.11.2022 privind însușirea Raportului de evaluare privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate in proprietatea UAT Comuna Moftin, judetul Satu Mare. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  6. Proiect de hotarare nr.63/17.11.2022 privind aprobarea proiectului ,, ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUM PROPRIU AL COMUNEI MOFTIN DIN JUDETUL SATU MARE,, si a documentației proiectului ,respectiv indicatorilor tehnico-economici asociați acestuia. Inițiatorul Proiectului de hotărâre este primarul Comunei Moftin.

  7. Diverse

Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri:

Comisiile de specialitate

Numarul proiectului de hotărâre

agricultură, activități economico – financiare,

protectia mediului si turism

PH nr. 50/2022, PH nr. 59/2022,

PH nr. 60/2022, PH nr. 61/2022,

PH nr. 63/2022,

activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala

amenajarea teritoriului si urbanism, juridica si disciplina, servicii publice, administrarea domeniului public si privat al comunei,

apararea ordinii si linistii publice

PH nr. 50/2022,

PH nr. 62/2022,

Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi pot fi consultate în sediul primariei Comunei Moftin, la secretarul general al UAT. Vă invităm să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Moftin, 17.11.2022

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116