Strategia de dezvoltare locala 2021-2027


CompostColectare separataColectare selectivaSGR - Sistemul de Garantie-Returnare


Creșterea gradului de utilizare a internetului

Grafic colectare deseuri municipale

Program colectare selectiva deseuri

legislatie.just.ro


Online

Avem 41 vizitatori și nici un membru online

Link-uri Utile

www.huro-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.hungary-romania-cbc.eu

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

www.accdomanesti-domahida.ro

Va invitam sa vizitati website-ul oficial al Asociatiei Comunitare Crasna Domanesti

Statistici/Statisztikák

Utilizatori
1
Articole
229
Afișări articole
581482
Pagina speciala despre ambrozie


Vrei sa devii asistent maternal?

Uniunea Europeana

Ungaria-Romania 2007-2013

Bine ati venit pe website-ul Primariei Moftin

Descrierea Primăriei comunei Moftin

Primăria comunei Moftin funcţionează în baza legii 215/2001, cu modificările şi completările ulteriare, având o activitate de interes public. Primăria a fost înfiinţată în jurul anului 1850, data exactă nefiind cunoscută.

Primăria comunei Moftin este instituţia publică cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire, efectiv, hotărârile Consiliului Local, soluţioneaza problemele curente ale colectivităţii locale şi se constituie din: primar, viceprimar, secretarul comunei şi aparatul propriu al Consiliului Local.

Primăria Comunei Moftin efectuează direct sau prin subcontractanţi servicii de administraţie publică locală destinate să satisfacă necesităţile, aşteptările şi cerinţele cetăţenilor şi ale altor părţi intersate.

Misiunea primăriei este de a stimula şi sprijini creşterea prosperităţii comunei Moftin şi a bunăstării cetăţenilor acesteia. Obiectivul general al primăriei ţinteşte dezvoltarea economică a comunei.

Activitatea de prestări de servicii de administraţie publică locală este de regulă reglementată în legi şi hotarari la nivel naţional, precum şi prin hotărâri ale organelor de conducere ale organizaţiei.

Primaria comunei reprezintă o structură funcţională constituită din Primar, viceprimar, secretar şi aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei Moftin, care duc la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al comunei Moftin şi dispoziţiile Primarului.

Conform legislaţiei româneşti, prin legea 215 / 2001 a Administratiei Publice Locale (actualizată prin Legea 286/2006), comuna Moftin este persoana juridica care are un patrimoniu, un buget propriu şi hotărăşte în ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitând în condiţiile legii, autoritatea publică în Comuna Moftin. Autorităţile publice locale sunt Primarul – ca autoritate executivă, şi Consiliul Local – ca autoritate deliberativă.

Aparatul de lucru al Primarului Comunei Moftin este format din entităţile funcţionale stabilite prin organigrama aparatului propriu de specialitate aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Moftin şi cuprinde următoarele compartimente: contabilitate, urbanism, fond funciar, agricol, gospodăresc, mediu, asistenţă socială. La acestea se adaugă Secretarul comunei.

Principalele procese derulate în activitatea instituţiei sunt următoarele:

• Administrarea bunurilor din patrimoniul comunei (clădiri, terenuri, etc.);

• Furnizarea serviciilor de utilitate publică;

• Colectarea şi utilizarea taxelor locale, administrarea bugetului local conform nevoilor locale;

• Coordonarea dezvoltării prin servicii de urbanism şi amenajarea teritoriului, control şi disciplină în construcţii;

• Servicii sociale şi autoritate tutelară;

• Stare civiă;

• Agricol;

• Sprijinirea dezvoltării durabile locale prin instrumente economice, sociale, de mediu, culturale, educaţionale, etc.;

• Orientarea şi informarea cetăţeanului;

• Organizarea şi derularea colaborării cu alte instituţii;

• Administraţie internă şi personal.

În exercitarea activităţilor, Primăria comunei Moftin angajează personal, achiziţionează şi utilizează produse / servicii / lucrări.

În principal, veniturile primăriei sunt formate din taxele şi impozitele percepute populaţiei comunei şi persoanelor juridice care au sediul în localitatea Moftin şi care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei.

Primăria comunei Moftin are 18 de angajaţi, dintre care 2 demnitari, o funcţie de conducere, şi 16 funcţii de execuţie. Dintre cei  16 angajati cu funcţii de execuţie, 8 sunt funcţionari publici, iar 8 reprezintă personal contractual. Dintre funcţiile de execuţie, 2 persoane sunt angajate cu jumătate de normă. De asemenea, Consiliul Local este format din 12 consilieri.

Primăria comunei îşi desfăşoară activitatea într-o clădire din centul comunei, care are 10 birouri, şi o sala de şedinţe. Încă două birouri din vecinătate sunt ocupate temporar cu activităţi de consultanţă agricolă. Din punct de vedere al echipamentelor, primăria deţine un număr de 9 calculatoate, 8 imprimante, 2 fax, 2 copiator. Primăria are în dotare şi un autoturism, un tractor, un buldoexcavator, o autospeciala gunoiera şi alte echipamente şi utilaje.

Serviciul Public de Interes Local al comunei Moftin (SPIL) a fost înfiinţat prin hotărâre a Consiliului Local Moftin în anul 2005, fiind compus din 5 persoane (muncitori necalificaţi) şi un şef serviciu (viceprimarul). SPIL nu are personalitate juridică proprie, aflându-se în subordinea Consiliului Local al comunei Moftin. Domeniul de activitate al SPIL este paza, dar şi lucrările de reparaţii, întreţinere şi salubrizare necesare la nivelul întregii comune, gestionare a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în comună. Angajarea personalului serviciului public se face pe baza dispoziţiilor de repartizare a AJOFM Satu Mare.

Primar - David Gheorghe

Viceprimar - Merker Iosif

Secretar - Danciu Nicoleta

Disclaimer


Conţinutul acestui website nu reprezintǎ în mod necesar poziţia oficialǎ a Uniunii Europene.

Primaria Moftin

Va multumim ca ati accesat www.primariamoftin.ro si speram sa gasiti utile informatiile pe care acest website le cuprinde. Folositi meniurile pentru navigare, sitemap-ul pentru a va orienta si nu ezitati sa ne contactati online sau telefonic. Navigare placuta!

Contact

Strada Principala, nr. 219
Moftinul Mic, Jud. Satu-Mare
Cod 447207
Romania, UE
Tel: 0261.875.021 & 0261.875.116